Steriele goederen opslag dient aan een aantal eisen te voldoen nl:

1.     aan en afvoer van goederen dient bijvoorkeur te geschieden via een goederensluis

2.     in de ruimte mogen uitsluitend steriele goederen worden opgeslagen in hun afdelings verpakking of hun direct omsluitende verpakking.

3.     de ruimte mag niet indirect contactstaan met de buitenlucht.

4.     de lucht kwaliteit dient te worden gecontroleerd op vochtigheid en aanwezige deeltjes.

5.     indien de steriele producten speciale omstandigheden vereisten dienen deze permanent gecontroleerd te worden, en bijvoorkeur op het gebouwbeheerssysteem aangesloten te zijn indien mogelijk.

6.     alle producten dienen vrij van de vloer te worden opgeslagen.

7.     het reinigen van de ruimte dient speciale aandacht.

8.     wanden en vloeren dienen een dusdanige uitvoering te hebben dat ophoping, afgifte van stof en micro-organismen niet mogelijk zijn.

9.     de kasten, stellingen en andere opslag middelen dienen goed reinigbaar te zijn.

10.   De reiniging van deze opslagmiddelen mag alleen plaatsvinden als deze volledig leeg zijn.

11.   producten als plakbandjes, elastiekjes, veiligheidspelden en nietjes ed mogen niet worden gebruikt om steriele goederen bijeen tehouden.

12.   verzend verpakkingen mogen niet in het steriele magazijn worden opgeslagen.

13.   bij het inruimen van de steriele goederen dient het fifo systeem gehandteerd te worden.

Transportmiddelen die worden gebruikt om steriele goederen naar de gebruiker te transporteren dienen ook aan een aantal eisen te voldoen.

1.     de transportwagens dienen afsluitbaar te zijn.

2.     de transportwagens dienen zo uitgerust te zijn dat beschadiging van het te transporteren product niet mogelijk is.

3.     de transportwagens dienen goed reinigbaar te zijn.

4.     de transportwagens dienen zo uitgevoerd te zijn dat het transporteren van de goederen geen onnodige belasting voor de medewerkers is. (arbowetgeving)

5.     de transportwagens dienen uitgevoerd te zijn met grote wielen die zwenkbaar en vast te zetten zijn.

6.     de inhoud van de wagens (bakken en manden) dienen uniform te zijn aan het opslagsysteem dat in de instelling wordt gehandteerd op de verbruikersafdelingen.

7.     de transportwagens dienen een dusdanige hoogte te hebben dat de medewerker er overheen kan kijken.

8.     de transportwagens mogen voor geen andere doeleinden worden gebruikt dit om contaminatie van producten te voorkomen.

Bevoorrading van de gebruikersafdelingen:


De methode van bevoorrading van de gebruikersafdelingen is sterk afhandkelijk van de systematiek die de instelling handteerd. Echter zijn er een aantal vaste regels die overal van toepassing zijn en deze heb ik hier onder vermeld.

1.     Afhankelijk van het verbruik worden de diverse afdelingen vanuit steriele magazijn bevoorraad met steriel goederen.

2.     Bevoorrading van afdelingen geschiedt kwantitatief en kwalitatief controleerbaar,

3.     De bevoorrading dient beheersbaar te zijn door een duidelijke en organisatiebrede methode.

4.     De hoeveelheden aanwezige steriele goederen op de verbruikersafdeling dient vastgesteld te worden aan de hand van verbruiksgegevens uit het geautomatiseerd verbruikssysteem.

5.     De bevoorradingsfrequentie dient afgestemd te zijn op de opslagcapaciteit en gemiddeld verbruik per afdeling.

6.     Het afdelingsassortiment dient passend te zijn voor de afdeling.

 

 

 

InloggenWe hebben 1 gast online