Transport

Ten einde de steriliteit van een product te kunnen behouden tot het moment van gebruik, moeten de producten niet alleen op een deugdelijke wijze zijn verpakt, maar ook met de nodige zorg worden behandeld. De verantwoordelijkheid voor het behoud van de kwaliteit van een steriel product wordt over het algemeen overgedragen op het moment dat het product door de gebruiker (bijvoorbeeld een instelling) in ontvangst wordt genomen. Het is daarom noodzakelijk de van elders betrokken steriele materialen direct bij ontvangst te controleren.

Het personeel dat de steriele goederen in ontvangst nemen dienen goed geinstrueerd te zijn zodat een goede en zorgvuldige eerste controle plaatsvindt. Want na deze eerste controle vindt feitelijke vrijgifte voor gebruik in de instelling plaats. Indien er twijfels zijn tijdens deze eerste controle dient de Terzake Deskundige persoon naar zijn of haar oordeel gevraagd te worden.

Controle bij ontvangst:

De transportverpakking moet onbeschadigd zijn en mag geen vochtvlekken e.c. vertonen.
Het registratienummer (voor handelsproducten bestaande uit zes cijfers en de letters a of y) moet tenminste op de verpakking van een middel of de middelen van een dezelfde type, zijn vermeld.
De ontvangen hoeveelheid goederen moet met de bestelde hoeveelheid overeenstemmen.
Wat betreft de vervaldatum (uiterste gebruiksdata) moet vermeld zijn.
Bij voorkeur moeten producten van een soort en maat vanuit dezelfde partij worden aangeboden.
De producten moeten van dezelfde of een recentere productie-/sterilisatiedatum zijn dan eerder geleverde gelijke producten.
De termijn waarbinnen de producten gebruikt kunnen worden moet aanmerkelijk langer zijn dan de termijn waarin de bestelde hoeveelheid zal zijn opgebruikt.
 Indien de goederen door de controle zijn gekomen dienen deze verder getransporteerd te worden naar het steriele uitgifte magazijn van waaruit zij verder verdeeld zullen worden over de verbruikers afdelingen.

Het transport vanuit de goederenontvangst kan op verschillende manieren plaatsvinden dit is afhankelijk van de werkmethoden die de instelling handteerd. Sommige instellingen klaren alle producten direct bij de goederen ontvangst in en hier zullen de steriele producten dan ook van hun transportverpakking worden ontdaan. Indien dit het geval is dient de instelling een aparte ruimte hiervoor te hebben. Dit om er voor te zorgen dat er geen contaminatie van de direct omsluitende verpakking plaats kan vinden. Het verdere transport na de inklaring dient dan ook te geschieden in speciale transport karren.

Indien er geen aparte ruimte is dienen de producten naar het Steriele uitgifte magazijn te worden gebracht om daar apart te kunnen worden uitgepakt. Op deze locatie vindt dan ook de uiteindelijke registratie van de ontvangen producten plaats. Grote voorraden producten zoals bijvoorbeeld operatie jassen of anderzijds worden vaak in een bulkmagazijn opgeslagen. Tijdens deze opslag wordt de transport verpakking niet verwijderd. Als tijdens deze opslag een transportverpakking wordt geopend dienen de producten vervolgens naar het steriele uitgifte magazijn te worden getransporteerd.

Indien de goederen zijn ingeklaard in het systeem kan verdere verdeling in de instelling plaatsvinden. De goederen zijn vrijgegeven voor gebruik.

 

 

InloggenWe hebben 1 gast online