Samenstellen van Instrumentenset. 

Inleiding:

Na de reiniging en desinfectie komen de instrumenten in een schone ruimte terecht. Deze ruimte wordt ook wel inpakruimte of comprimeringsruimte genoemd. In deze ruimte worden de individuele instrumenten weer samengevoegd tot een instrumentenset. Hoe dat in zijn werk gaat zullen we op deze pagina proberen uit te leggen

Iedere specialist die in het ziekenhuis of andere instelling werkt heeft zijn eigen soort instrument om zijn werk mee uit te voeren. Echter is er ook een groot aantal instrumenten die door alle specialisten wordt gebruikt. Deze instrumenten algemene instrumenten genoemd worden veelal in een zogeheten basisset samengesteld. Deze Basisset wordt dus bij alle operatieve ingrepen gebruikt. Over het algemeen bevat een dergelijke basisset de volgende soorten instrumenten:

Wondhaken (scherp en stomp)
Arterieklemmen (gebogen en rechte
Naaldvoerders (hegars en Mayo's)
Scharen (verschillende lengte’s)
Pincetten (chirurgische en anatomische)
Coagulatie (snoeren met eventueel een mesje)
Kommetjes (verschillende soorten)
Bekkens (meestal 2 van een maat)
Enz.

Buiten deze basisset hebben de verschillende specialisten nog extra instrumenten nodig die speciaal voor hun vakgebied geschikt zijn.Deze instrumenten worden ook weer in een instrumenten set bij elkaar gevoegd.

Zoals je ziet heeft een specialist verschillende instrumentensets tot zijn beschikking om een operatie uit te voeren. Het is per operatieve ingreep afhankelijk hoeveel verschillende sets een specialist nodig heeft om de operatie uit te voeren.

Al deze verschillende sets moeten altijd een gelijke samenstelling hebben zodat een operatieve ingreep altijd op dezelfde manier uitgevoerd kan worden. Om de set nu steeds weer op dezelfde manier samen te stellen heeft de CSA verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking. De meest voorkomende methode is het gebruik van instrumentenboeken. In deze boeken staat per specialist de set samenstelling vermeld. In sommige gevallen heeft een CSA een geautomatiseerd instrumenten volgsysteem op de afdeling. In een dergelijk systeem kunnen veel meer zaken worden bijgehouden dan alleen maar de samenstelling van een set.

 (Voor informatie over een dergelijk systeem kunt u contact met ons op nemen.)

Het verwerken van de instrumenten tot een instrumentenset.

Als de instrumenten volgens de voorschriften zijn gereinigd en uit de reiniging en desinfectie machines zijn gekomen. Dienen ze alvorens ze worden samengesteld tot een set gecontroleerd te worden.

De controle vindt dus plaats voordat de sets worden samengesteld. Voordat men de instrumenten kan gaan beoordelen is het van belang dat de instrumenten de tijd krijgen om af te koelen tot kamertemperatuur. Deze afkoeling is noodzakelijk om de controle van de instrumenten goed te kunnen uitvoeren. De instrumenten en vooral de scharnierende instrumenten zijn vaak samengesteld uit twee verschillende soorten staal (een soort waaruit het instrument is gemaakt en een soort waaruit de klinknagel of schroef is gemaakt) deze twee onderdelen hebben vaak een verschillende uitzettingscoëfficiënt als we nu niet wachten tot de instrumenten zijn afgekoeld is er een grote kans dat wij een beschadiging aan het instrument aanbrengen tijdens het testen van het scharnier.

De instrumenten dienen te worden gecontroleerd op een aantal afwijkingen alvorens ze weer aan een instrumenten set mogen worden toegevoegd. Indien een instrument een van deze afwijkingen heeft mag het niet meer aan de set worden toegevoegd. Vervanging is dat wenselijk en het defecte instrument dient ter reparatie worden aangeboden.

Enkele afwijkende punten kunnen zijn:

Gedeeltelijk gepolijst, onbewerkt materiaal zichtbaar.
Putcorosie, verkleuringen, scherpe randen, groeven, ongelijkmatig gepoleist
Slagbeschadiging, sluitagescheuren
Klinken duidelijk zichtbaar
Klinkverbindingen niet meer compleet
Slechte sluiting, klemt en krast
Slot van scharnier staat te strak
Slot van scharnier klemt
Ongelijke bekstukken (scharende bekstukken)
Zijkanten van de bek niet goed afgerond
Bek niet gelijkmatig uitgericht
Punt van de bek niet correct afgerond
Tanden van de bek passen niet goed in elkaar
Tanden zijn beschadigd
Tanden van de bek zijn niet meer gelijk van vorm
Bek schaart ten opzichte van elkaar
Benen van instrument scharen niet goed
Cremaillaire sluit niet goed op de laatste tand
Cremaillaire is te scherp
Cremaillaire sluit niet gelijkmatig
Snijdende delen sluiten niet meer correct
Snijdende zijden zijn beschadigd
Enz

Instrumenten die door de controle komen hebben vervolgens nog een stukje onderhoud nodig om ook na het sterilisatie proces goed te kunnen functioneren.

Enkele onderhouds & controle punten voor deze instrumenten zijn:

Nieuwe instrumenten voor het eerste gebruik goed reinigen
Gerepareerde instrumenten voor hergebruik ook eerst goed reinigen
Gebruiksaanwijzing van de leveranciers volgen
Dossering, inwerkingstijd en temperatuur moeten tijdens de desinfectie en reiniging goed in de hand worden gehouden (gebruiksaanwijzing leverancier reinigingsmiddel)
Gebruikte instrumenten zo spoedig mogelijk na gebruik reinigen
Scharnierende instrumenten tijdens de reiniging openen
Uitneembare (demonteerbare) instrumenten volledig demonteren voor de reiniging
Gebruik passende hulpmiddelen tijdens de reiniging
Spoelmachines en ultrasoon machines niet over beladen, sproei en geluidsschaduw moeten worden voorkomen.
Voor de handmatige reiniging nooit metalen borstels en schuursponsen gebruiken
Na de reiniging zorgvuldig spoelen met demi water
Na het spoelen zorgvuldig drogen
Slechte, gecorrodeerde, vervormde en andersoortige beschadigde instrumenten verwijderen en vervangen.
Instrumenten die naar de reparateur gaan dienen voorzien te zijn van een decontaminatieformulier.
Scharnierende instrumenten dienen na de reiniging behandeld te worden met een onderhoudsmiddel op basis van paraffine olie. (dit geld niet voor flexibele endoscopen) indien noodzakelijk.
Functiecontrole uitvoeren van het opnieuw samengestelde instrumenten.
Scharnierende instrumenten die een creamaillaire hebben dienen in de eerste cremaillaire gesloten te zijn voor de sterilisatie
enz.

Als alle instrumenten zijn gecontroleerd en onderhouden kunnen ze worden samengevoegd met de andere instrumenten tot een bruikbare set.

Als de samenstelling is gedaan schrijft de samenstellende medewerker meestal een Label met daarop vermeld

de datum van samenstelling
naam van de set
naam van de medewerker
eventueel de opmerkingen die er nog zijn.
Als ook het label is geschreven wordt de set ingepakt op de methode zoals deze is voorgeschreven. Te denken valt aan bijvoorbeeld : containers, verpakkingsvellen, laminaat enz.

Als de set verpakt is, is het gereed om gesteriliseerd te worden.

 

InloggenWe hebben 3 gasten online